contact | disclaimer
Welkom bij het Hof van Discipline

Het Hof van Discipline heeft diverse taken, welke zijn gebaseerd op de Advocatenwet. De uitwerking hiervan vindt u op deze website, die is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven.
In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepaling of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de griffier voor te leggen.


VERKEERDE VERWIJZING NAAR ECLI-NUMMERS OP VAN UITSPRAKEN OP TUCHTRECHT.NL.
In de loop van 2013 is de nummering van de gepubliceerde uitspraken op tuchtrecht.nl omgezet van LJN naar ECLI. Bij het omzetten van de al gepubliceerde uitspraken is een technische fout opgetreden, als gevolg waarvan hetzelfde ECLI-nummer in een groot aantal gevallen aan twee uitspraken is toegekend. Slechts één van die twee uitspraken bleek oproepbaar. Om alle uitspraken weer zichtbaar te maken zijn de ECLI-nummers opnieuw toegekend en daarmee vernummerd. Het Hof van Discipline vermeldt in zijn uitspraken de ECLI-nummers van de beslissing van de raad waartegen beroep is ingesteld. Het komt dus voor dat dit nummer niet klopt.  Het verdient in een dergelijk geval aanbeveling te zoeken op uitspraakdatum en vervolgens het zaaknummer van de betreffende zaak.MET FEESTDAGEN GELIJKGESTELDE DAGEN IN 2015
Met een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet worden gelijkgesteld  2 januari, 4 en 15 mei 2015.
Dit betekent dat als een termijn om beroep of verzet in te stellen eindigt op deze dag, de termijn wordt verlengd tot en met de eerst volgende dag niet zijnde een feestdag, zaterdag of zondag.